Gein prvi susret s yogom dogodio se u ranom djetinjstvu zahvaljujući mami Suzani koja ju aktivno prakticira i podučava te vodi yoga centar u Puli. Nakon dugogodišnjeg bavljenja plivanjem u srednjoj školi upravo je u maminom studiju prvi put i ozbiljnije zakoračila na prostirku. Od tada povremeno prakticira Kinesku Yogu i Vinyasa Flow Yogu. Dolaskom na studij u Zagreb prakticira uz Danijela Dubičanca te odlučuje produbiti svoja znanja pa upisuje Sangha Om Yoga School gdje se uz učiteljicu Ninu Vukas potpuno predaje svojoj praksi. 

Gea je ljubiteljica intenzivne i fluidne Vinyasa Flow Yoge, posebice Mandala Vinyase. Gea kaže kako joj svakodnevna praksa pomaže u dostizanju sklada duha i tijela, i uči ju biti prisutna u svakom trenutku svoga života.

Po struci je (uskoro) diplomirana inženjerka matematike i računarstva. U slobodno vrijeme trči, trekka, planinari, putuje, sunča se i kupa.

Gea u Sanghi vodi ABC yogu, Vinyasa flow i Mandala flow sat.