Kroz tehnike joge razvija se osjećaj unutarnjeg mira, jasnoće uma i harmonije fizičkog tijela. A ono najvažnije što nas uči jest da prihvatimo sami sebe.

Yoga je disciplina stara nekoliko tisuća godina nastala u Indiji. Iako se spominje i u starijim tekstovima poput Veda i Upanishada, prvim potpunim spisima o jogi smatraju se Patanjalijeve Joga Sutre (iz 2. st pr. Kr.)
Sama riječ joga znači jedinstvo, dakle integracija s univerzumom ili s onim što mi osobno smatramo većim od nas samih (univerzalna energija, majka Zemlja, Bog...). 

Praktična prije svega
Joga definira sebe kao znanost, dakle ona je praktična, metodična i sistematična disciplina ili set tehnika čiji je cilj pomoći čovjeku da postane svjestan sebe, svojeg mentalnog, duhovnog i fizičkog potencijala.
Ona nije religija i ne kontrira niti jednoj. Bez obzira kojega smo vjerskog uvjerenja, možemo koristiti neke od tehnika joge da bismo ostvarili svoj maksimalan potencijal, na osoban način. 
Kroz tehnike joge ostvarujemo osjećaj unutarnjeg mira, jasnoće uma i harmonije fizičkog tijela. Tek kada ostvarimo ravnotežu u sebi, možemo funkcionirati kao potpune individue u društvu te živjeti u miru sa sobom i drugima.

Alat za preživljavanje
Osjećaj separacije, nesigurnost, usamljenost, ljubomora, netrepeljivost prema drugima, snažna želja za materijalnim, želja za uspjehom, egocentrizam, strah... bolesti su suvremenog doba čiji uzrok leži u neravnoteži.
Neravnoteža nas čini nesretnima, bolesnima, depresivnima i udaljuje nas od drugih i od samih sebe. S obzirom na sve brži životni tempo, sve više stresa i konflikata unutar sebe, joga nam je sve potrebnija kao svojevrstan alat za preživljavanje.
Sve dok ne nađemo ravnotežu nećemo postići reintegraciju te ćemo i dalje indentificirati sebe sa limitacijama tijela i uma.

Prihvaćanje
Prakticira se više grana joge (hatha joga, karma joga, bhakti joga, jnana joga, raja joga, mantra joga, kundalini joga). One su sve grane istoga stabla te imaju isti cilj - sve rastu prema suncu.
Ono najvažnije što nas joga uči jest da prihvatimo našu stvarnu ljudsku prirodu koja ima snage nadići sve limitacije uma, karaktera te ograničenja dobivena rođenjem, položajem u društvu... Uči nas da je naš potencijal beskonačan.
Kada uvidimo kako sva visoka tehnička dostignuća suvremenog doba, novac i moć nisu pomogla u postizanju mira i blagostanja u svijetu, shvatiti ćemo koliko je modernom čovjeku potrebno prihvaćanje duhovnosti. Da bi promijenili svijet oko sebe najprije trebamo promijeniti sebe i krenuti putem mudrosti i ljubavi.  

Comment