Osnove Ayurvede

Ayurveda se temelji na teoriji o tri doše: vata, pitta i kapha. Doše su biološke kombinacije elemenata (zemlja, voda, vatra, zrak i eter) koje se u tijelu manifestiraju kroz različite strukture i funkcije, a upravljaju sa čitavom fizionomijom. Kako sve što utječe na tijelo, utječe i na um, možemo reći da su doše odgovorne i za emocionalno i za mentalno stanje pojedinca.

U ayurvedi govorimo o dva koncepta: prakruti i vikruti. Prakruti prestavlja urođenu konstituciju koju zadržavamo tijekom cijelog života, a koja se izražava kroz odnos tri doše. Svaki pojedinac predstavlja kombinaciju ova tri principa, ili tri doše, koje se uvijek manifestiraju u specifičnom omjeru i na specifičan način. Konstitucijski tipovi su obično dvodošni, npr. vata -  pitta. U rjeđim slučajevima su mono došni, npr. kapha, a vrlo rijetko trodošni, vata - pitta - kapha. 

Za razliku od prakruti, koja predstavlja urođenu konstituciju, vikruti predstavlja naše trenutno stanje doša. Doša koja je u konstituciji najviše izražena je ona koja će težiti ispadanju iz ravnoteže tako da na nju tebamo obratiti najviše pozornosti tj. usmjeriti našu pažnju. Da bi se to postiglo potrebno je izvršiti promjene u životnom stilu i prehrani pojedinca, a ponekad to činimo i uz pomoć biljnih i drugih pripravaka.

Tri doše

Vata doša je kombinacija elemenata zraka i etera. Ona je princip koji pokreće, to je sila cirkulacije. Njene glavne funkcije su kretanje nervnih impulsa, sve svjesne i nesvjesne kretnje unutar organizma, kao što su kompletna motorika, otkucaji srca, širenje pluća, kretanje hrane kroz probavni trakt itd. Na emocionalnom i mentalnom nivou vata doša je odgovorna za kreativnost i imaginaciju, ali i osjećaj straha, nesigurnosti i neizvjesnosti.

Pitta doša je kombinacija elemenata vatre i vode, a odgovorna je za sve kemijske i biološke promjene u tijelu. Ona predstavlja princip transformacije bez obzira da li se radi o transformaciji hrane koju unosimo u tijelo, ili o transformaciji impulsa koje primamo kroz osjetila. Ona upravlja funkcijama poput generiranja tjelesne temperature, probave i asimilacije hrane, vida, gladi i žeđi, itd.
Na emocionalnom i mentalnom nivou, odgovorna je za inteligenciju, hrabrost, rukovođenje, ali i ljutnju, agresiju i netoleranciju.

Kapha doša je kombinacija elemenata vode i zemlje. Ona daje stabilnost i strukturu stanicama i tkivima u tijelu. Funkcije su joj lubrikacija, lučenje tjelesnih sokova, snaga, energija i imunitet.
Na mentalnom i emocionalnom nivou kapha će nam dati stabilnost, suosjećanje, opraštanje, a u negativnom aspektu vezanost, pretjeranu emocionalnost, pohlepu i sebičnost

Jedno od glavnih načela ayurvede je to da slične substance i slične akcije pojačavaju svoj efekt, a da ih suprotnosti neutraliziraju ili smiruju. Imajući u vidu ovo načelo i pazeći na gore navedene kvalitete doša moći ćemo lakše odrediti što je za nas dobro a što loše.
Iako postoje mnogi doša testovi u raznim knjigama ili pak na internetu, kako biste precizno odredili došu najbolje je konzultirati se s ayurvedskim doktorom ili praktikantom.

Osnovne upute za svaku došu

Vata
Ljudi kod kojih je vata doša dominantna ili koji imaju vata poremećaj moraju biti naročito pažljivi da se ne iscrpljuju. Ovo uključuje pretjerani rad bilo koje vrste, stres, neumjereni sex, pretjerano vježbanje, manjak sna, neredovite obroke, brzo obavljanje stvari, kaotični raspored itd. Prije svega vatama su potrebni red i rutina te lagan, svjestan i spor ritam. Vate trebaju paziti da jedu u miru i izbjegavati suhu i sirovu hranu te mahunarke. Pad koncentracije čest je kod osoba sa povišenom vatom pa je za njih najbolje da jednostavno uspore i pokušavaju sve obavljati sa što više svjesnosti i koncentracije. Dobar oblik fizičke aktivnosti su yoga, tai chi, lagana šetnja i druge aktivnosti u kojima je potrošnja energije umjerena i koje stabiliziraju sistem. Za vate je isto tako bitno da imaju nekoga tko će im pružati podršku u trenucima straha, brige i neizvjesnosti.

Pitta
Najbitnija stvar kod pitta tipova je da izbjegavaju situacije u kojima će lako planuti te moraju paziti na svoje reakcije i temperament. Potrebno je osvijestiti da i drugi imaju pravo glasa i da ih povremeno trebamo saslušati. Ljutnja i kompeticija jako dižu pittu kao i ljuta, kisela i slana hrana te hrana koja je prežena, pečena i masna. Za pitte je dobra sirova hrana s puno povrća kao i prirodni slatki okusi. Pošto su bistrina misli i preciznost odlike pitta doše, osobe te konstitucije trebaju koristiti te atribute da odstrane negativne elemente iz svog karaktera, prehrane i životnog stila. Umjerena aktivnost najbolja je za pitta tipove. Treba izbjegavati pretjerano zagrijavanje tijela kroz prejako vježbanje ili izlaganje suncu. Aktivnosti koje relaksiraju i rashlađuju sistem su idealne. Kontemplacija je prirodno urođena pitta tipovima pa je to najbolja metoda za meditaciju.

Kapha
Kod kapha tipova red i rutina najmanje su važni. Dapače, pozitivan stres vrlo je dobar kod određenih tipova kapha poremećaja kao što su višak kilograma ili letargija pa je dobro da ranije ustaju i umjereno se iscrpljuju ne bi li razbudili i pokrenuli statičnu kapha došu. Za kaphe je bitno da paze na pojačanu želju za hranom a naročito slatkišima te konzumiranju istih između obroka. Kaphe trebaju jesti puno sirove ali i tople hrane i koristiti ljute začine koji će im pokrenuti probavu. U prehrani teba maksimalno izbjegavati mliječne proizvode, slanu, slatku i masnu hranu. Emocionalno kaphe se trebaju kloniti lijenosti i melankolije i prisiliti se na akciju bilo da se radi o fizičkom radu ili bavljenju sportom.Pojačana seksualna aktivnost je vrlo dobra za večinu kapha poremećaja. Pošto su često kaphe po prirodi  posesivne i vezane trebaju poraditi na tome da se riješe takvih osjećaja i njeguje osjećaje suosjećanja i devocije kojima isto tako prirodno teže.

Comment