300 satni napredni program namjenjen je onima koji su završili osnovni 200-satni program u školi verificiranoj od strane Yoga Alliance-a. Uz već završenih 200 sati potrebno je završiti još 260 kontakt sati napredne edukacije.

Ova napredna obuka podjeljena je u module od kojih su neki obavezni a neki izborni. Moduli se ponavljaju svake godine a cjelovitu edukaciju moguće je završiti u roku od 18 mjeseci do tri godine.

Glavni fokus programa je Vinyasa flow yoga, sistem povezivanja pozicija na prirodan, fluidan te anatomski i energetski pravilan način. Vinyasa flow yoga vrlo je kreativan ali i kompleksan sistem yoge te je za njezino pravilno vođenje potrebno puno sati edukacije i prakse.

Radionice se održavaju jedanput ili dva puta mjesečno, uglavnom vikendom. Uz već navedene učitelje, organizirati ćemo razne radionice domaćih i stranih učitelja koje će se ubrajati u napredni trening.

Upisi:

Naprednu edukaciju moguće je upisati u bilo koje vrijeme, no zbog rasporeda radionica preporučujemo upis prije prvog modula.
 

Struktura programa

Iako će se nazivi nekih radionica i gosti predavači vjerovatno mjenjati svake godine, struktira programa tj obavezna satnica ostati će ista:

120 sati - Obavezni moduli:

THE ART OF VINYASA FLOW YOGA I i II dio (Art I i II)
EMBRACE THE FLOW AND LET IT GUIDE YOU I i II dio (Embarace I i II)
SUBTLE BODY FLOW I i II dio (Subtle I i II)
ADVANCED ALIGNMENT, ANATOMY & ADJUSTMENTS I i II dio (AAA I i II)
MANDALA VINYASA FLOW
DEEPER understanding of YOGA - HISTORY & PHILOSOPHY
YOGA I AYURVEDA

100 sati - Izborni moduli i radionice (EL)
Radionice naših i gostujućih učitelja u Sangha centru*
+
10 sati -   Masterclass sa Snježanom ili Ivom (svaki mjesec) (MC)
30 sati -   Praksa - Vođenje yoga satova i asistencije ** (PR)
40 sati -   Self-studies (3 eseja + Karma yoga projekt)
___________________
300 sati

* Ukoliko ste bili na nekoj naprednoj radionici u drugom centru ili pak negdje u inozemstvu a učitelj je certificirani RYT 500, u dogovoru sa nama moći ćete upisati i ove radionice kao izborni module.

** Za one koji nisu u mogućnosti voditi satove omogućiti ćemo vođenje Yoga Lab satova u Sanghi.
Svi polaznici mogu asistirati u Sanghi.

Pri upisu u program poslati ćemo vam ''tracking'' tablicu u excelu sa svim elementima tj kraticama za svaki module i element u kojoj ćete pratiti vašu satnicu.
 

Završni ispit:

Da biste uspješno završili 500 satnu edukaciju te dobili diplomu potrebno je:

- Skupiti 300 sati po zadanoj strukturi programa
- Napisati tri eseja bazirana na tri knjige po vlastitom izboru a vezane na program
- Završiti Karma yoga projekt i pripremiti kratku prezentaciju istog*
- Pripremiti dvosatnu tematsku radionicu i strukturu Vinyasa masterclassa po izboru**
- Uspješno napisati završni ispit

* Vjerujemo da svaki yoga učitelj trebao bi biti primjer drugima u svojoj zajednici te pratiti put Karma yoge. Svatko od nas može nešto pokloniti zajednici; bilo to svoje vrijeme, energiju ili financijska sredstva. Sami izaberite što želite vratiti zajednici i pripremite vlastiti projekt. Ovo može biti humanitarna akcija, volontiranje, vođenje besplatnih satova u nekoj udruzi i slično. Prezentacija se sastoji od opisa vašeg projekta sa detaljima i slikama te opisa vašeg iskustva i kako je projekt utjecao na vas. Prezentaciju možete predati u bilo koje vrijeme u tijeku trajanja edukacije, te u bilo kojem formatu (word, pdf, video, powerpoint itd.).

** Diploma 500 satne, napredne edukacije podrazumijeva da ste spremni voditi radionice i napredne tzv. masterclass-ove. Ovu radionicu pripremiti ćete kao skriptu za vaše polaznike sa svim važnim detaljima koje im želite prenjeti, te napisati strukturu jednog naprednog Vinyasa flow sata koji će biti vezan na temu radionice. Radionicu ćete prezentirati i objasniti timu učitelja (dakle, ne voditi radionicu nego ju samo ''obraniti'').

Vjerujemo da svaka osoba koja ima diplomu yoga učitelja prije svega treba biti yogi. Stoga, Sangha yoga school zadržava pravo isključivanja iz programa svaku osobu koja ne prati moralna i etička načela škole te se u svakodnevnom životu ne pridržava osnovnih jogičkih načela.