RASPORED Sijecanj / veljača


Od 04.01.petkom popodne samo jedan sat
Karma yoga satovi opet na rasporedu


Pon / Mon

10:00 - 11:15
Elemental flow
Integral Vinyasa yoga
***
Iva Richtermoc
 

17:30 - 18:45
Elemental flow
Integral Vinyasa yoga
**
Lara Žigić 

19:00 - 20:15
Basic flow
Integral Vinyasa yoga
*
Maja Dragojević

Uto / Tue

10:00 - 11:15
Basic flow
Integral Vinyasa yoga
*/**
Maja J-Mejarec


17:30 - 18:45
Basic flow
Integral Vinyasa yoga
*
Maja J-Mejarec

19:00 - 20:15
Elemental flow
Integral Vinyasa yoga
***
Lara Žigić

Sri / Wed

10:00 - 11:15
Elemental flow
Integral Vinyasa yoga
***
Lara Žigić


17:30 - 18:45
Ashtanga yoga
short primary
***
Maja Dragojević

19:00 - 20:15
Basic flow
Integral Vinyasa yoga
*
Maja Dragojević

Čet / Thu

10:00 - 11:15
Basic flow
Integral Vinyasa yoga
*/**
Maja J-Mejarec


17:30 - 18:45
Elemental flow
Integral Vinyasa yoga
**
Maja J-Mejarec

19:00 - 20:15
Elemental flow
Integral Vinyasa yoga
***
Maša Milovac

Pet / Fri

10:00 - 11:15
Elemental flow
Integral Vinyasa yoga
***
Iva Richtermoc


18:00 - 19:15
Elemental flow
Integral Vinyasa yoga
**
Lara Žigić


Sub / Sat

10:00 - 17:30
Radionice
Obuka za učitelje
Nina Vukas
Gostujuci ucitelji
 

18:00 - 19:15
Karma yoga
Integral Vinyasa yoga
**/***
mladi ucitelji
(od 12.1.2019.)


* praksa manjeg intenziteta otvorena za sve     ** praksa srednjeg intenziteta     *** naprednija praksa


INTEGRAL VINYASA YOGA 

Integral Vinyasa yoga naziv je za metodu Vinyasa yoge podučavamo u Sangha yoga centru, a koju je kreirala osnivačica Sanghe, Nina Vukas. Integral u prijevodu na hrvatski označava nešto cijelovito, u ovom slučaju jednu cjelovitu, zaokruženu praksu u koju su ukomponirane različite yoga tehnike. Tako se svi programi sastoje se od vizualizacije i meditacije, pranayame (kontrola daha), slijedova asana (pozicija) i završne relaksacije, a tijekom prakse često se koriste i mudre i mantre. Praksa je kreirana s namjerom da postignemo ravnotežu na svakoj razini našeg bića. 

Basic flow sat označava jednostavnije, bazične slijedove Integral Vinyasa yoge koji su kreirani za početnike ili osobe koje vole praksu manjeg intenziteta. Basic flow satovi označeni jednom zvjezdicom * nešto su jednostavniji od onih sa dvije i pogodni su za potpune početnike. 

Elemental flow  praksa bazirana je na praćenju prirodnih elemenata i ciklusa pa formiranje prakse ovisi o godišnjem dobu, dobu dana i slično. Asane povezujemo u logičan i tijelu prirodan sljed imajući na umu ne samo fizičku, već i energetsku anatomiju. Tako će učitelj, ovisno o grupi, sezoni, doba dana i slično, kreirati praksu inspiriranu elementom Zemlje (Bhumi flow), vatre (Agni flow), zraka (Vayu flow) ili vode (Jala flow). 

Više o Vinyasa yogi
 

ASHTANGA YOGA - VOĐENA PRAKSA

Ashtanga yoga dinamičan je susutav yoge koji je početkom 20-tog stoljeća razvio otac moderne yoge, guru T. Krishnamacharya. On je prenio svoje znanje svom učeniku Sri K. Patthabi Joisu, koji je proširio ovaj tradicionalni stil na zapad te osnovao Ashtanga Yoga Institute u Mysore-u, Indija. Prva serija Ashtanga yoge, koja se uglavnom podučava, niz je asana koje su uvijek povezane u isti slijed. S obzirom da su određene asane iz ovog slijeda vrlo intenzivne, na našim satovima Ashtange često modificiramo isti slijed te vodimo skraćenu prvu ashtanga seriju. Sat se tradicionalno, pa tako i u Sanghi, otvara Guru mantrom a ponekad se zatvara Mangala mantrom. 

Više o Ashtangi pročitajte ovdje