Karma yog satovi s našim polaznicima obuke za učitelje ponovno na rasporedu od 12. siječnja.
Satovi su besplatni i nisu za početnike.