Yoga terapija

Yogu smatramo holističkom disciplinom kojoj je za cilj naše zdravlje na svim razinama - fizičkoj, energetskoj, mentalnoj i emotivnoj razini našeg bića. Stoga možemo reći da su  jogičke tehnike, ukoliko se pravilno koriste, same po sebi preventivna terapija

No, osim preventive, raznim jogičkim tehnikama možemo postići i poboljšanje našeg općeg zdravstvenog stanja te ublažiti ili otkloniti simptome, usporiti napredovanje neke bolesti, podržati imunološki sustav te otkloniti neke poremećaje. Ovo nazivamo yoga terapijom.

Mnoge studije dokazuju kako pravilno vježbanje posturalne yoge u kombinaciji sa pranayamom, meditacijom, vizualizacijom i slično, mogu ublažiti ili pak potpuno odstraniti simptome različitih bolesti i poremećaja, posebno onih povezanih sa stresom i životnim navikama današnjeg čovjeka (loša prehrana, ovisnosti poput pušenja, nekretanje i sl.).

Studija je sve više i sve ukazuju na isto – različite jogičke discipline terapeutski djeluju na mnoge bolesti, simptome i poremećaje, te, koriste li se pravilno, mogu služiti ne samo u prevenciji bolesti i zadržavanju zdravlja, već i u liječenju istih. Ključna riječ je – pravilno. Kao i svaki lijek, važno je uzimati ga na pravilan način i u propisanoj dozi.  

Yoga terapija se najbolje može primjeniti u radu jedan na jedan. No, znanje koje program yoga terapije pruža možemo koristiti kako za privatne tako i za grupne satove.

S obzirom da su ozljede nažalost česta pojava u yoga zajednici, djelom zbog nepažnje samih polaznika, a djelom zbog nepažnje učitelja, važno je da se svaki yoga učitelj dobro poznaje anatomiju kako bi vodio sigurne grune satove. Ovaj program oplemeniti će znanje svakog yoga učitelja i podići ga na jednu sasvim drugu razinu.