o programu Prenatal yoge 

Trudnoća je vrijeme velikih promijena na fizičkom, mentalnom i emotivnom planu. Yoga pomaže pri osvještavanju i prihvaćanju navedenih promjena. Posebnim vježbama, kreiranim samo za trudnice, moguće je ublažiti bolove u leđima, pospješiti cirkulaciju, spriječiti zadržavanje vode i poboljšati probavu, a jogičke tehnike disanja i vizualizacije pomažu pri opuštanju i balansiranju hormona. Vježbanje yoge tijekom trudnoće priprema trudnicu za aktivan porod i može pomoći da se beba namjesti u optimalan položaj za izlazak - u svijet

Za podučavanje Prenatal yoge važno je razumijeti fizologiju trudnoće, promjene koje se dešavaju tijekom svakog tromjesječja trudnoće kako bi mogli kreirati praksu za svako tromjesječje. 

Prenatal yoga program sastoji se od 80 sati od kojih su 74 'kontakt' sata, odnosno predavanja sa učiteljima i predavačima, a 6 sati predviđeno je za zadaće. Nakon uspješno završenog programa polaznik dobiva diplomu Prenatal yoga učitelja koja je priznata svugdje u svijetu. Predavanja se odvijaju tijekom 5 ili 6 vikenda, ovisno o dogovoru grupe.

PROGRAM: 

- Trudnoća kroz tromjesječja (fiziologija trudnoće, razvitak bebe)
- Grupni Prenatal sat
- Yoga praksa za prvo tromjesječje (koje prakse su moguće i u prvom tromjesječju)
- Yoga praksa za drugo tromjesječje
- Yoga praksa za treće tromjesječje
- Priprema za porod


školarina i uvjeti za upis 

Upisnina: 400 kuna

Školarinu je moguće platiti u cijelosti te u tri ili pet rata.
Na plaćanje u tri rate ostvarujete popust od 5% a na plaćanje u cijelosti popust od 10%. 

Iznos mjesečne rate: 1020 kuna (ukupno 5100 kn) - plaćanje na vikend predavanju
Iznos u tri rate: 1600 kn (ukupno 4800 kn) - plaćanje na prvi, treći i peti vikend
iznos u cijelosti: 4600 kn - plaćanje na prvom vikendu

Kako biste osigurali vaše mjesto potrebno je ispuniti pristupnicu te uplatiti upisninu. 
Ukoliko odustanete od edukacije upisnina se ne vraća. 
Školarinu je potrebno platiti i za eventualno propušteni vikend a nadoknada satnice se dogovara. 

Program je osmišljen za yoga učitelje koji žele proširiti svoje znanje te podučavati i prenatalnu yogu. Stoga je uvijet za upis je završen osnovni program za yoga učitelje po nekom priznatom programu (YA, EYF i sl.)
 


kalendar predavanja 

1. vikend 25./26.03.
2. vikend 29./30.04.
3. vikend 27./28.05.
4. vikend 08./09.06. 
5. vikend Rujan 2017.
 


prijavnica

Ime i prezime *
Ime i prezime
Samo za polaznice cijelokupnog programa