Poznavanje anatomije i biomehanike pokreta te nekih fizioloških procesa povezanih sa disciplinom yoge, od velike je važnosti za sve učitelje yoge, no vrlo korisno u za sve one koje ozbiljnije prakticiraju yogu te žele produbiti svoje znanje. 

Predavanja nedjeljom vodi Marija Buljan, doktorica medicine i yoga učiteljica koja je upravo u Sanghi završila obuku za učitelje. Kao yoga učiteljica, Marija u predavanjima koristi poveznice sa yoga asanama i na jednostavan i pristupačan način spaja tradicionalno sa suvremenim znanjem - odnosno yogu sa anatomijom. 

Marija će odvoditi seriju od četiri predavanja (jedanput mjesečno). Prijave su obavezne a prijaviti se možete putem obrasca ispod teksta. 

Raspored predavanja:

Nedjelja 23.10. od 13:30 - 16:30
Osnove anatomije + kosti i zglobovi
Na ovom predavanju naučit ćete osnovna nazivlja koja se koriste u anatomiji. U drugom dijelu Marija će proći koštani sustav i zglobove te biomehaniku pokreta. Razumijevanje kako se pokreću zglobovi u tijelu baza je razumijevanja asane i poravnanja u asanama te pokreta. 

Nedjelja 13.11. od 14:00 - 17:00
Mišićni sustav
Mišići su glavni pokretači kostiju i zglobova. Mišićni sustav je vrlo kompleksan, no razumijevanje ovog sustava važno je za svaku osobu koja se bavi pokretom, bilo kroz prakticiranje i podućavanje yoge, plesa i slično, ili za bilo koju vrstu terapije poput raznih masaža, osteopatskih tretmana i slično. 

Nedjelja 11.12. od 14:00 - 17:00 sati
Respiratorni sustav
Mehanika disanja i respiratorni sustav

Siječan 2017. 15.01. 14:00 - 17:00 sati
Živčani sustav
Mišići pokreću kosti i zglobove, a radom mišića upravlja živčani sustav. Na ovom predavanju naučit ćete osnovne pojmove, osnovne podjele te na koji način živčani sustav upravlja pokretom. 


Cijena po predavanju: 
200 kn (Sangha TT 150 kn)

Ime i prezime *
Ime i prezime