Prvi vikend Prenatal yoga TTC-a. 

Ovo je prvi od ukupno šest vikenda u sklopu Prenatal yoga TTC-a. prva dva vikenda čine cijelinu te je moguće oslušati predavanja samo prva dva vikenda kako biste dobilo osnovne informacije vezane uz Prenatal yogu. Mjesta, ukoliko će ih biti, na prva dva vikenda za sve one koji NISU upisani na Sangha Prenatal ili na Sangha yoga terapija TTC biti će ograničena i otvorena nekoliko tjedana prije prvog vikenda.

Obuka se sastoji od 80 sati a program je verificiran od Yoga Alliance-a, najveće svjetske krovne organizacije za yoga učitelje i škole. Predavanja se odvijaju kroz šest vikenda od 9:00-17:00 ili 10:00-17:00 sati, ovisno o vikendu. 

Više na www.sanghayogaschool.com