Treći dio Chakra Vinyasa radionice s Ninom u kojem će vas provesti kroz yoga tehnike i prakse za 5.,6. i 7. chakru. 
Ova radionica fokusirat će se na napredne Pranayame, te razne tehnike vizualiacije i meditacije, a manje na asana praksu. 
Više info i rezervacije krajem kolovoza.