Treći dio Chakra Vinyasa radionice s Ninom u kojem će vas provesti kroz yoga tehnike i prakse za 5.,6. i 7. chakru. 
Ova radionica fokusirat će se na napredne Pranayame, te razne tehnike vizualiacije i meditacije. 
Radionica je otvorena za sve zainteresirane. Rezervacija obavezna (sangha_yoga@yahoo.co.uk)

Subota 16.09. 
10:00 - 16:00 (s pauzom za ručak) 

Cijena: 450 kn (TT 400)