*      manje intenzivan sat (primjeren za početnike)
**    sat srednjeg intenziteta
***   intenzivniji sat
 

Karma yoga - besplatni satovi sa našim polaznicima obuke za učitelje. Satovi nisu za potpune početnike. 
 

raspored 24.- 30.07. 

RASPORED 31.07. - 21.08.