program i uvjeti za upis

Osnovni TT200 program bazira Vinyasa flow yoga sustavu, no prvih nekoliko mjeseci učimo skraćenu seriju Ashtanga yoge te, korsiteći asane iz Ashtanga yoga slijeda, učimo biomehaniku svake asane te adaptacije i asistencije. Nakon uspješno završenog programa moći ćete stoga voditi satove skraćene serije Ashtanga yoge sa svim potrebnim modifikacijama te razne tematske satove Integral Vinyasa yoge uključujući i jednostavnije sljedove Easy flow yoge. 

200 satna osnovna obuka sastoji se od 13 vikenda po 12 sati, observacija i asistencija te vođenja Karma yoga satova. Ukupno 180 sati edukacije (kontakt sati satovi sa edukacijskim timom) i 20 sati self-studies-a (zadaće i čitanje zadane literature)

Program:

Povijest yoge i korjeni yoge (povijest, klasična yoga, Tantrička tradicija)
Razvijanje osobne yoga sadhane (prakse)
Ashtanga yoga skraćena 1. serija - tradicionalna praksa, modificirana praksa, asistencije
Integral Vinyasa flow - kreiranje Flow serija, prirodno povezivanje pozicija (anatomski, energetski)
Vinyasa krama u Vinyasa flow sistemu, Easy flow sljedovi
Pranayama, kriye
Energetska anatomija
Integracija mantre, mudre i meditacije u yoga satu
Anatomija i fiziologija
Osnove Ayurvede
Osnove Thai yoga masaže i terapeutskog ''letenja''
Yogic lifestlyle (prirodna prehrana, Karma yoga, ekološka osvještenost..)
Praktikum - asistiranje na satovima te vođenje yoga Lab satova u Sangha studiju

Edukacija traje godinu dana te se održavava jedan vikend mjesečno (Sub i Ned 10:00-13:00, 14:00-17:00).

Predavanja se odvijaju na hrvatskom jeziku. Obzirom da je većina literature na engleskom jeziku, preporučamo njegovo osnovno poznavanje kao preduvjet za kvalitetno praćenje programa škole. 

Uvjeti za upis

Za upisivanje 200 satne osnovne obuke, potrebno je imati najmanje godinu dana iskustva u prakticiranju nekog dinamičnog yoga stila. Ako ste yogu prakticirali u nekom drugom studiju, potrebno vam je pismo preporuke od vašeg (certifiiranog) učitelja, intervju te vježbanje na jednom satu kod direktora programa. Za polaznike Sangha yoga studija koji predano vježbaju dulje od godinu dana, dovoljan je samo intervju.


školarina

Školarina za šk god 2016. / 2017.

Cijena jednogodišnjeg programa edukacije ovisi o načinu plaćanja. Za uplatu cijele školarine odobravamo popust kao i za plaćanje u tri rate. Omogućavamo vam i plaćanje u mjesečnim obrocima od 12 rata.
Za rezervaciju mjesta, osim upisnine, potrebno je uplatiti 700 kuna. Ovaj iznos se kasnije oduzima od ostatka školarine ukoliko plaćate u jednoj rati, oduzima se od prve rate školarine ukoliko plaćate u tri rate ili služi kao posljednja, 12. rata ukoliko plaćate u 12 obroka. 
U slučaju odustajanja od programa, školarina će biti u potpunsti vraćena i umanjena za iznos mjesečne rate za iskorištene vikende. Upisnina te prva rata od 700 kuna koja služi za rezervaciju mjesta se ne vraća u slučaju odustajanja od programa. 
Upisnina služi za administracijske troškove te troškove skripte, Vinyasa flow DVD-a i ostalih materijala. 

Upisnina 400 kn

Školarina u jednoj rati*: 7,700 kn (ili 7,000 kn nakon oduzetog iznosa rezervacije)

Školarina u tri rate**: 8,100 kn (3 x 2,700 kn - ili 2,000 / 2,700 / 2,700 nakon oduzete rezervacije od prve rate)

Školarina u 12 rata***: 8,620 kn (11 x 720 kn + 700 kn rezervacija koja služi kao 12. rata)

Cjelokupna školarina plativa je najkasnije 1. TT vikend
Školarina u 3 rate: 1. Listopad (1. vikend), 2. Prosinac (4. vikend), 3. Travanj (8.vikend)
Školarina u 12 rata: 1. - 11. TT vikend
 

Cijena školarine uključuje:

Godišnju edukaciju, sva predavanja i gostovanja
Sangha yoga school manual (hrv.) 
Surya flow Vinyasa DVD
32 besplatna yoga sata u Sangha yoga studiju (iskoristivih kod svih Sangha učitelja)
Mjesečni UNL (neograničeni) paket u Sanghi za 300 kn
Popusti na određene radionice u Sanghi (10-15%)

U cijenu školarine nije uključena obavezna literatura. Nije potrebno kupiti svu obaveznu literaturu, no obavezno je pročitati ju. Dio literature dostupno je u pdf formatu i biti će dostavljeno prije prvog vikenda. 

Vjerujemo da svaka osoba koja ima diplomu yoga učitelja prije svega treba biti - yogi. Stoga, Sangha yoga school zadržava pravo isključivanja iz programa svake osobe koja ne prati moralna i etička načela škole te se u svakodnevnom životu ne pridržava osnovnih jogijskih načela.

STIPENDIJE

Sangha Om yoga school svake školske godine dijeli po jednu stipendiju za polaznike osnovnog, 200-satnog programa. 
Prednost imaju dugogodišnji vježbači (min. dvije godine prakticiranja nekog dinamičnog yoga stila) i polaznici Sangha yoga centra koji su ili nezaposlene osobe i/ili studenti kojima bi edukacija pomogla u zaposlenju.
Rok za slanje stipendija objavljujemo u isto vrijeme kada i upise. 


kalendar predavanja

 

08./09. Travanj 2017. 
06./07. Svibanj 2017. 
03./04. Lipanj  2017.
01./02. Srpanj 2017. 
Kolovoz - slobodan
Rujan - TBA
Listopad - TBA
 

Za šk. god 2016./2017. 

01./02. Listopad 2016.
22./23. Listopad 2016. 
12./13. Studeni 2016. 
10./11. Prosinac 2016. 
14./15. Siječanj 2017.
18./19. Veljače 2017. 
11./12. Ožujak 2017.
 


popis certificiranih učitelja
Sangha tt 200

uskoro..